کاربرد کود های شیمیایی در زراعت

کاربرد کود های شیمیایی در زراعت می تواند به بهبود کشت کمک کند؟ چرا باید میزان استفاده از کود های غیر ارگانیک دقت کافی صورت گیرد؟

کاربرد کود شیمیایی

کاربرد کود های شیمیایی در زراعت می تواند به بهبود کشت کمک کند؟ چرا باید در میزان استفاده از کود های غیر ارگانیک دقت کافی صورت گیرد؟

توصیه‌ های مهم برای استفاده از کود های شیمیایی

بسته به نوع محصول کشت شده نیاز است که کود خاصی انتخاب شود.

به عنوان نمونه می توان گفت که کود مورد نیاز درختان میوه با یونجه  یکسان نیست.

از این رو کود برای کشاورزی را باید با توجه به نیاز گیاه کاشته شده انتخاب کرد.

برای استفاده از کود شیمیایی، توجه به مقدار و بهترین زمان مصرف، نوع کود و روش کود دهی بسیار مهم است.

دقت در این تکات تاثیر بسزایی در تولید محصول خواهد داشت.

همچنین باید به نحوی از آن استفاده شود که بخش زیادی از کود به صورت قابل جذب گیاه در خاک باقی بماند و باعث آلودگی محیط زیست و تلفات کود و سرمایه نشود.

این کود ها معمولا دارای تعداد معدودی عنصر هستند.

همچنین از سرعت عمل بالایی برخوردار می ‌باشند.

این کود ها بلافاصله پس از ورود به خاک یونیزه شده و به تدریج جذب گیاه می‌ شوند.

برخی از کود ها که از حلالیت بیشتری برخوردار هستند.

در صورت عدم رعایت مسائل فنی به سرعت تحت تاثیر شرایط محیطی مثل آب شویی، تجزیه و تثبیت قرار گرفته و از دسترس گیاهان خارج می‌ شوند.

کاربرد کود های شیمیایی در زراعت

انواع کود در بسته بندی های مورد نیاز شما با هر وزن و مقداری که بخواهید موجود و قابل خرید و ارسال است.

برای خرید انواع کود می توانید با کارشناسان ما در واحد فروش تماس گرفته و میزان مورد نیاز خود را ثبت نمایید.

با بازرگانی کهن در تماس باشید.