ویژگی کود شیمیایی برای جبران کمبود های خاک

ویژگی کود شیمیایی برای جبران کمبود های خاک می تواند از مهم ترین دلایل استفاده از این کود ها می باشد. آیا نیاز است که از این کود به میزان مشخصی استفاده شود؟

قیمت خرید کود

ویژگی کود شیمیایی برای جبران کمبود های خاک می تواند از مهم ترین دلایل استفاده از این کود ها می باشد. آیا نیاز است که از این کود به میزان مشخصی استفاده شود؟

کود شیمیایی شامل چه نوع کود هایی می شود؟

کود شیمیایی به انواع به خصوصی از کود ها گفته می شود که از عناصر کشت نشده غیر ارگانیک تشکیل شده و باعث تحریک و رشد محصولات می گردند.

کود شیمیایی از عناصر غذایی شیمیایی تشکیل شده اند که به طور مصنوعی استخراج می شود و از نظر ترکیب یکنواخت و ثابت هستند.

به طوری که به سرعت در آب حل می شود.

این امر باعث تسریع فرایند تحریک رشد محصول می شود.

با این حال، مدت کارایی این دسته از کود ها کوتاه است.

کودهای شیمیایی نمی توانند برای مدت طولانی مواد غذایی لازم را برای گیاهان فراهم کنند.

چرا که در واقعیت امر هیچ ماده آلی مازادی را به خاک اضافه نمی کنند.

بنابراین عمر خاک غنی و تحریک نمی شود.

یکی دیگر از ویژگی های کود های شیمیایی خاصیت شور بودن آن ها است.

این موضوع باعث جذب رطوبت خاک می شود.

کود های پتاسیمی دارای ترکیبات کلر و پتاسیم هستند که در حجم بالا باعث مسمومیت غذایی خواهند شد.

ویژگی کود شیمیایی برای جبران کمبود های خاک

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.