نرخ کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان

نرخ کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را می توانید از بازرگانی کهن جویا شوید. این کود به چه حالت هایی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد؟

کود شیمیایی سیاه

نرخ کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را می توانید از بازرگانی کهن جویا شوید. این کود به چه حالت هایی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد؟

انواع کود های شیمیایی

این کود ها به صورت شیمیایی و مصنوعی تولید می شوند.

در آن عناصری مانند سدیم نیترات، پتاسیم کلراید و سوپر فسفات وجود دارد.

این کودها به شکل مایع، گرانول، پود و پلت می باشند.

برای کود دهی سبزیجات بهتر است که این کود ها را به صورت مایع استفاده کنید.

کود های شیمیایی به راحتی قابل دسترس هستند و خیلی سریع بر گیاهان تاثیر می گذارند.

این کود ها مواد آلی و مغذی را به خاک اضافه نمی کنند و ساختمان خاک را بهتر نمی کنند و باعث می شوند که خاک برای مدت طولانی گیاه را ساپورت نکند.

این کود ها خیلی غلیظ می باشند و سریعا عمل می کنند.

استفاده از این کود های شیمیایی باعث آلودگی هوا و گرم شدن جغرافیا می شود.

کود های شيميايی به دو دسته كه برخي جزء عناصر پر مصرف گياه يا ماکرو المنت و برخي نيز جز عناصر کم مصرف گياه ( ميکرو المنت ) می باشد تقسيم می شود.

عناصر پر مصرف ( ماکرو ) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسيم –  منيزيم

عناصر کم مصرف ( ميکرو ) شامل : آهن – روي – منگنز – مس – بور

اگر یک کود همه عناصر را با هم و به نسبت متناسب داشته باشد اصطلاحاً کود کامل نامیده می شود.

نرخ کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای جبران کمبود های خاک

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.