نرخ کود بیولوژیک برای زمین های زراعی

نرخ کود بیولوژیک برای زمین های زراعی مناسب است؟ چرا استفاده از این کود تا این اندازه توسط کارشناسان توسط باغداران و کشاورزان توصیه شده است؟

خرید کود بیولوژیک

نرخ کود بیولوژیک برای زمین های زراعی مناسب است؟ چرا استفاده از این کود تا این اندازه توسط کارشناسان توسط باغداران و کشاورزان توصیه شده است؟

کود مورد تایید کارشناسان

خرید کود بیولوژیک می تواند برای غنی شدن خاک مفید باشد.

این کود ها دارای مزایای زیادی دراند.

به سبب ویژگی های خوبی که دارد در آینده می توانند جای انواع کودهای شیمیایی را بگیرند.

خرید کود بیولوژیک برای کشاورزان می تواند مزایای زیادی داشته باشد.

به مواد حاصلخیز کننده ای که شامل تعدادی از انواع ارگانیسم های خاکزی مفید بوده و در بستری از مواد نگهدارنده قرار دارند کود بیولوژیک گفته می شود.

این کود ها مواد مغذی همچون نیتروژن و فسفر را از طریق فعالیت هایشان در خاک و ساقه های زیر زمینی تولید می نمایند.

افزایش سلامت خاک و به حداقل رساندن آلودگی محیطی از موارد مهمی است که این کودها را مورد توجه قرار داده است.

انواع کود های بیولوژیک :

  1. ثبیت کنندگان مهم ازت هوا
  2. قارچ های میکوریزی
  3. میکروارگانیزم های حلال فسفات
  4. اکسید کننده های گوگرد
  5. کرم های خاکی

مزیت های این کود

صرفه جویی در هزینه ها از مزیت های این کود می باشد.

حفظ و توسعه کیفیت و باروری خاک با افزودن این کود به دست می آید.

جلوگیری از آلودگی آب و خاک به سبب طبیعی بودن این کود حاصل می شود.

جلوگیری از توسعه بیماری های ناشی از آلودگی آب و محصولات نظیر سرطان های گوارشی که بسیار مهم است.

نحوه اطلاع از قیمت نرخ کود بیولوژیک برای زمین های زراعی در بازرگانی کهن

برای خرید این محصولات می توانید با واحد فروش این مرکز تماس حاصل فرمایید.