نرخ کود بیولوژیک باکیفیت برای زمین های کشاورزی

نرخ کود بیولوژیک باکیفیت برای زمین های کشاورزی نسبت به عملکرد قابل قبول این کود مناسب است. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

خرید کود بیولوژیک

نرخ کود بیولوژیک باکیفیت برای زمین های کشاورزی نسبت به عملکرد قابل قبول این کود مناسب است. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

تامین مواد مورد نیاز رشد گیاه بدون کود شیمیایی

می خواهیم به شما روشی را پیشنهاد کنیم که بدون کود شیمیایی بتوانید خاک غنی را برای زراعت خود فراهم کنید.

خرید کود بیولوژیک می تواند شما را به این هدف برساند.

با افزودن این کود می توانید بدون افزودن مواد شیمیایی غنی کنید.

در این رو ش خاک مواد مورد نیاز گیاه را به نوعی قابل جذب در اختیار گیاه قرار می دهد.

به طور کلی به میکرو ارگانیسم هایی که سبب تبدیل نوعی از مواد معدنی موجود در خاک که غیر قابل استفاده برای گیاه است به نوع قابل استفاده برای گیاه می شوند، کود بیولوژیک گفته می شود.

کود بیولوژیک در تامین گوگرد مورد نیاز رشد گیاه نیز بسیار کارامد است.

بخشی از ساختمان گیاهان را گوگرد تشکیل می دهد.

از این رو نیاز به این ماده معدنی برای گیاهان حیاتی می باشد.

این نیاز در مورد همه گیاهان و درختان کاشته شده وجود دارد.

گوگرد موجود در خاک قابل استفاده برای گیاهان نبوده و گیاه قادر به جذب این نوع از گوگرد نمی باشد.

استفاده از میکرو ارگانیسم هایی که توان تبدیل گوکرد به نوع قابل جذب گیاه یا همان سولفات را داشته باشد سبب خواهد شد تا بدون افزودن مواد شیمیایی نیاز گیاه تامین گردد.

این محصولات تاثیر خوبی در بهره وری بهتر و رشد گیاهان خواهند داشت.

نرخ کود بیولوژیک باکیفیت برای زمین های کشاورزی

نرخ کود بیولوژیک برای زمین های کشاورزی در بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود.

برای خرید این محصول و اطلاع از قیمت آن و سایر محصولات کود و سم می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.