نرخ کود ارگانیک ویژه کشت حبوبات

نرخ کود ارگانیک ویژه کشت حبوبات می تواند نیاز های خاک و گیاه را به طور کامل مرتفع سازد؟ آیا این کود می تواند برای کشت محصولات ارگانیک کافی باشد؟

قیمت خرید کود

نرخ کود ارگانیک ویژه کشت حبوبات می تواند نیاز های خاک و گیاه را به طور کامل مرتفع سازد؟ آیا این کود می تواند برای کشت محصولات ارگانیک کافی باشد؟

مقاوم شدن گیاه به آفت

از زمانی که محصولی کاشته می شود تا زمان برداشت، یکی از نگرانی های بزرگ کشاورزان مبارزه با آفات است.

اگر آفت ها زیاد شوند محصول کمتر و بی کیفیت تر می شود.

ساده ترین راه استفاده از آفت کش های شیمیایی است.

ولی آفات به مرور نسبت به سموم مقاوم می شوند و مداوم باید سم قوی تری استفاده کرد.

از بین رفتن خاک نیز از آثار اجتباب ناپذیر می باشد.

کود ارگانیک می تواند چاره همه ی این مشکلات باشد.

نوعی کود ارگانیک توسط دانشمندان جوان ایرانی برای بهبود روند تولید، اختراع شده است.

این کود ضمن رشد بهتر گیاه و افزایش چشمگیر محصول، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

کود ارگانیک به خوبی می تواند به کاهش آفت در زمان رشد گیاهان مانند انواع حبوبات کمک کند.

زیرا موجب افزایش ریشه های گیاه می شود و دیگر مجالی به رشد آفات نخواهد داد.

این کود باعث افزایش برداشت افزایش برداشت انواع حبوبات شده و به پر محصول شدن این گیاهان مهم برای تامین غذای انسان خواهد شد.

البته مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است. در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

نرخ کود ارگانیک ویژه کشت حبوبات در بازرگانی کهن

فروش کود ارگانیک برای مقاومت به آفت حبوبات از طریق بازرگانی کهن تجارت نیکنام برای کشاورزان در سراسر کشور آغاز شده است.

برای بهره مندی از این شرایط ویژه می توانید با کارشناسان حوزه کود و سم بازرگانی کهن در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.