نرخ کود ارگانیک مرغوب برای کشاورزی پایدار

نرخ کود ارگانیک مرغوب برای کشاورزی پایدار توانسته است عامل موثری در خرید این کود توسط کشاورزان و باغداران باشد. چرا این کود مورد تایید کشاورزی ارگانیک است؟

خرید کود ارگانیک

نرخ کود ارگانیک مرغوب برای کشاورزی پایدار توانسته است عامل موثری در خرید این کود توسط کشاورزان و باغداران باشد. چرا این کود مورد تایید کشاورزی ارگانیک است؟

تامین نیاز خاک با کود ارگانیک

برای تقویت خاک کشاورزی، باغ و مزرعه نیاز است که به طور مداوم از کود استفاده شود.

در واقع کود، خوراک و غذای خاک جهت افزایش بهره وری خاک می باشد.

اگر کود های طبیعی و ارگانیک به درستی استفاده نماییم محصول حاصل بسیار غنی تر و سالم تر خواهد بود.

کود  ارگانیک بر مبنای نیاز مندی خاک و گیاه و با استفاده از مواد معدنی تولید شده است.

  • ترکیبات این کود، معدنی و طبیعی است.
  • برای محیط زیست مفید است.
  • با این کود می توان محصولات ارگانیک تولید کرد.
  • این کود تاثیر به سزایی در جلوگیری از فرسایش خاک خواهد داشت.
  • قدرت جذب مواد غذایی در گیاهان با استفاده از کود ارگانیک افزایش خواهد داشت.
  • با استفاده از کود ارگاینک می توان میزان برداشت محصولات کشاورزی و باغی را به نحو چشمگیری افزایش داد.
  • با احیای خاک های آسیب دیده می تواند به محیط زیست خدمت مهمی را ارائه دهد.

نرخ کود ارگانیک مرغوب برای کشاورزی پایدار در بازرگانی کهن

خرید کود ارگانیک برای تولید محصولات زراعی ارگانیک از طریق بازرگانی کهن برای کشاورزان و باغداران سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

از اهداف و رسالت های گروه تولیدی بازرگانی کهن کمک به صادرات انواع خوراک دام و طیور از ایران به کشورهای دیگر می باشد.

انجام این کار را در اولویت های کاری ما قرار دارد.

با ما در تماس باشید.