نرخ کود ارگانیک بیشتر کننده برداشت یونجه و شبدر

نرخ کود ارگانیک بیشتر کننده برداشت یونجه و شبدر را از بازرگانی کهن جویا شوید. چرا این کود توانسته است جایگزین خوبی برای سایرکود ها باشد؟

فروش انواع کود

نرخ کود ارگانیک بیشتر کننده برداشت یونجه و شبدر را از بازرگانی کهن جویا شوید. چرا این کود توانسته است جایگزین خوبی برای سایرکود ها باشد؟

بهبود راندمان کشت با کود ارگانیک

یونجه به سبب ارزش غذایی و خوش خوراکی از علوفه های مهم در جیره دام می باشد.

یونجه را حتی می توان یکی از قدیمی ترین محصولات خوراک دام نیز نام برد.

از این رو بهبود میزان کشت این محصول برای کشاورزان مهم است.

این محصول حاوی مقادیر زیادی مواد معدنی است که برای رشد و سلامت دام بسیار مهم هستند.

وجود میزان کافی از مواد معدنی در تغذیه دام بسیار مهم است.

دانشمندان جوان ایرانی برای بهبود روند تولید، نوعی کود ارگانیک را اختراع کرده اند.

با انتخاب کود مناسب می توان محصول بیشتری برداشت کرد.

این کود ضمن رشد بهتر گیاه و افزایش چشمگیر محصول، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

این کود زمین را احیا کرده و موجب افزایش کیفیت بافت خاک کشاروزی می گردد.

این کود باعث افزایش برداشت یونجه شده و به پر برگ شدن این گیاه مهم برای جیره کمک می کند.

با مصرف مداوم این کود، رشد گیاه سریع تر شده و به همان میزان نیز روند برداشت سرعت بیشتری پیدا می کند.

به میزان نیم یا یک و نیم بار میزان برداشت محصول افزایش خواهد یافت.

این گیاهان یکی از اقلام اساسی در جیره دام و طیور می باشد.

نرخ کود ارگانیک بیشتر کننده برداشت یونجه و شبدر

فروش ویژه کود ارگانیک برای افزایش برداشت یونجه در همدان و ورامین در بازرگانی کهن شروع شد.