نرخ کود ارگانیک برای افزایش برداشت گندم و جو

نرخ کود ارگانیک برای افزایش برداشت گندم و جو از طریق بازرگانی کهن اعلام می شود. آیا با استفاده از این کود می توان بدون کود شیمیایی کشاورزی ارگانیک داشت؟

فروش انواع کود

نرخ کود ارگانیک برای افزایش برداشت گندم و جو از طریق بازرگانی کهن اعلام می شود. آیا با استفاده از این کود می توان بدون کود شیمیایی کشاورزی ارگانیک داشت؟

تولید محصول سالم با کود ارگانیک

برای بهبود سلامت جامعه و حفظ خاک و منابع طبیعی نیاز است که به کشاورزی ارگانیک توجه ویژه ای گردد.

در چند دهه اخیر به سبب افزایش جمعیت انسانی و نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی و باغی، میزان استفاده از کود های شیمیایی به شدت افزایش یافته است.

از این کود برای از بین بردن آفات و افزایش تولید استفاده می شود.

نکته نگران کننده این است که این کود جذب گیاه شده و وارد چرخه غذای انسان می شوند.

این موضوع می تواند سلامت بشر و خاک و محیط زیست را تهدید کند.

نکته منفی دیگر این است که در اثر استفاده مکرر خاک عقیم شده و میکروارگانیسم های مفید خاک از بین می روند.

از این رو نیاز به به کار گیری کود های ارگانیک بیشتر از قبل نیاز است.

حل مشکل

کود ارگانیک با پایه مواد معدنی توسط دانشمندان جوان ایرانی اختراع شده که توانسته این مشکل را برطرف کند.

مواد تشکیل دهنده این کود مواد معدنی و طبیعی می باشد.

به این ترتیب می توان مواد غذایی اصلی برای تولید غذای ارگانیک را در اختیار گیاه قرار داد.

با استفاده از این کود دیگر نیاز به کود های شیمیایی نیست و می توان به غذای ارگانیک دست یافت.

با کود دهی مناسب ریشه های گندم و جو به خوبی رشد می کنند و می توانند از رشد آفات جلوگیری کنند.

به این ترتیب میزان برداشت محصول نیز افزایش پیدا می کند.

این کود برخلاف کود شیمیایی برای خاک مضر نبوده و استفاده بیش‌ از اندازه آن‌ ها به گیاه نیز آسیبی نمی‌ رساند.

نرخ کود ارگانیک برای افزایش برداشت گندم و جو

برای خرید انواع کود و سم با کار شناسان فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.