نرخ کود ارگانیک از بین برنده آفات کشاورزی

نرخ کود ارگانیک از بین برنده آفات کشاورزی را از بازرگانی کهن جویا شوید. چرا به تازگی کشاورزان تمایل زیادی به استفاده از این کود پیدا کرده اند؟

خرید انواع کود

نرخ کود ارگانیک از بین برنده آفات کشاورزی را از بازرگانی کهن جویا شوید. چرا به تازگی کشاورزان تمایل زیادی به استفاده از این کود پیدا کرده اند؟

تمایز کود ارگانیک با سایر کود های رایج

  1.  افزایش راندمان تولید
  2.  مقاوم سازی گیاه در برابر گرما زدگی
  3. مقاوم سازی در برابر آفات
  4. افزایش سرعت رشد محصول
  5. کوتاه کردن فاصله کاشت، داشت و برداشت
  6. افزایش ماندگاری محصولات پس از برداشت
  7. حفظ رطوبت خاک و مقاوم کردن گیاه در برابر تنش های دمایی
  8.  احیای مجدد خاک و تخلخل و اسفنجی کردن خاک
  9. امکان شخم بهتر و تبادل گازی اکسیژن و مونواکسید تجمعی در لایه های زیرین خاک
  10.  طعم و مزه طبیعی محصول باغی و زراعی بهتر خواهد شد

کود ارگانیک تامین کننده تمامی نیازهای تغذیه ای انواع گیاهان زراعی و باغی در همه مناطق حتی گرمسیر می باشد.

70% خاک کشور دارای ph مثبت و حالت قلیایی است.

مینرال کود عملکرد بسیار ممتازی در این شرایط خواهد داشت.

این کود فاقد تاریخ مصرف و انقضا است.

با ابقا و ماندگاری در خاک و عدم تغذیه توسط گیاه منتهی به احیا خاک برای دوره های بعدی کشت می شود.

مینرال کود در سیستم های آبیاری غرق آبی، قطره ای و بارانی قابل استفاده می باشد.

نرخ کود ارگانیک از بین برنده آفات کشاورزی بازرگانی کهن

کشاورزان و باغداران گرامی می توانند جهت کسب اطلاع از میزان موجودی انواع کود و سم با مشاوران فروش این بازرگانی تماس بگیرند تا بتوانند با مقایسه و بررسی بیشتر بهترین نوع کود را با توجه به نیاز خود تهیه نمایند.