نرخ روز ورمی کمپوست درجه یک امسال

نرخ روز ورمی کمپوست درجه یک امسال در کنار مزایای زیست محیطی می تواند عامل مهمی در تشویق کشاورزان به افزودن این کود به زمین زراعی باشد.

قیمت کود بیولوژیک

نرخ روز ورمی کمپوست درجه یک امسال در کنار مزایای زیست محیطی می تواند عامل مهمی در تشویق کشاورزان به افزودن این کود به زمین زراعی باشد.

ویژگی های مثبت ورمی کمپوست

خرید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار می تواند بسیار کاربردی باشد.

ورمی کمپوست کود آلی بسیار غنی از مواد مغذی محلول در آب است.

از این کود می توان در کشاورزی جهت تهویه خاک و در کشاورزی ارگانیک پایدار استفاده کرد.

مواد مغذی موجود در کود ورمی کمپوست معمولاً بسیار بیشتر از کمپوست سنتی است.

کرم های کمپوست تقریباً در هر نوع ماده آلی می توانند فعالیت کنند.

این روش کمپوست مقادیر بیشتری از کربن را نسبت به حد طبیعی برای کمپوست میکروبی ترجیح می دهند.

این کود به میزان زیادی برای کشت ارگانیک مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

افزایش جوانه زنی و به دنبال آن بهبود عملکرد گیاه از مزیت های ورمی کمپوست است.

نرخ روز ورمی کمپوست درجه یک امسال

این روش کمپوست کردن باعث کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای مانند متان و اکسید نیتریک می شود.

خرید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار از طرف کارشناسان محیط زیست نیز توصیه شده است.

جهت خرید و فروش مواد و انواع کود های کشاورزی با واحد فروش ما در بازرگانی کهن همراه باشید.