مزیت کود بیولوژیک در کشاورزی پایدار

مزیت کود بیولوژیک در کشاورزی پایدار می تواند این کود را تبدیل به یکی از خرید های ثابت در زراعت نماید ؟ آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

خرید کود بیولوژیک

مزیت کود بیولوژیک در کشاورزی پایدار می تواند این کود را تبدیل به یکی از خرید های ثابت در زراعت نماید ؟ آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

لزوم کاهش کود های غیر طبیعی در کشاورزی

بر اساس بررسی های انجام شده، در سطح جهانی، مجموع مقدار ازتی که از طریق تثبیت بیولوژیک به خاک افزوده می شود حدود 175 میلیون تن در سال برآورد شده است.

طی چند دهه اخیر به علت افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای مواد غذایی، مصرف کود های شیمیایی به منظور افزایش مقدار تولید در واحد سطح به شدت افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش هزینه های تولید، پیامدهای نامطلوبی در افزایش آلودگی منابع آب و خاک نیز به همراه داشته است.

مصرف بی رویه کود های شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصولات کشاورزی و به خطر افتادن سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده خواهد شد.

از این رو استفاده از کود های بیولوژیک با منشاء باکتری، قارچ، جلبک یا دیگر موجودات خاکزی مورد توجه قرار گرفته است که مکانیسم عمل آن ها قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه در خاک را افزایش می دهد.

کود های بیولوژیک از مزایای اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برخوردارند.

علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک، توان تولید در بلندمدت را افزایش داده و آلودگی های زیست محیطی را کاهش می دهند.

برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی و تحقق اهداف و سیاست های پیش بینی شده در این راستا ، استفاده از راه کاری مناسب برای تأمین نیازهای غذایی گیاه به کمک موجودات زنده ساکن خاک ضروری خواهد بود.

استفاده از کود های بیولوژیک می تواند راهکار مؤثری برای این کار باشد.

مزیت کود بیولوژیک در کشاورزی پایدار عرضه شده در  بازرگانی کهن

خرید کود بیولوژیک برای تولید محصولات ارگانیک کشاورزی از طریق این بازرگانی ممکن است.

برای اطلاع از قیمت و خرید این نوع کود می توانید همه روزه با شماره های مربوط به بخش فروش کود و سم بازرگانی کهن تماس حاصل فرمایید.