مزیت کود آلی نسبت به کود شیمیایی

مزیت کود آلی نسبت به کود شیمیایی می تواند مهم ترین دلیل برای جایگزینی این کود ها باشد. آیا این کود می تواند برای تولید محصولات ارگانیک مفید باشد؟

فروش ویژه کود

مزیت کود آلی نسبت به کود شیمیایی می تواند مهم ترین دلیل برای جایگزینی این کود ها باشد. آیا این کود می تواند برای تولید محصولات ارگانیک مفید باشد؟

کود آلی چه مزایایی دارد؟

کود آلیدر مقایسه با کودهای غیر ارگانیک دارای چندین مزیت است.

از جمله این که کود های ارگانیک از مواد آلی و طبیعی همانند گیاهان و حیوانات استخراج می شوند که با محیط زیست بسیار سازگار تر هستند.

از سوی دیگر برای تهیه و کاربرد کود آلی زمان بیشتری نیاز است.

اما  میزان و دوام تغذیه خاک طولانی تر خواهد بود.

علاوه بر پایداری کود آلی، سلامت و کم خطر بودن آن ها از جمله دلایل استقبال از این دسته کود ها محسوب می شود.

کود آلی باعث تقویت فرایند طبیعی خاک و  محصول و همچنین موجب مقاومت دانه در مقابل آفات و بیماری ها به روش طبیعی می شود.

کود آلی به کودی که حاوی کربن است گفته می شود.

از آن جهت که همه موجودات زنده مبتنی بر کربن هستند و کود آلی که حاوی مقادیر زیادی کربن است، توسط میکرو ارگانیسم ها به کود معدنی تبدیل می شود.

مزیت کود آلی نسبت به کود شیمیایی

کود آلی باکیفیت برای افزایش مقاومت به آفت می تواند نیاز کشاورزان را تامین کند.

انواع کود های آلی در بازرگانی کهن موجود و قابل ارسال است. برای تهیه انواع مختلف کود آلی و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان فروش این بازرگانی تماس حاصل نمایید.