مزیت ورمی کمپوست برای زراعت پایدار

مزیت ورمی کمپوست برای زراعت پایدار را می دانید؟ استفاده از این کود چه خواصی برای خاک و بهبود میزان برداشت محصولات کشاورزی دارد؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

مزیت ورمی کمپوست برای زراعت پایدار را می دانید؟ استفاده از این کود چه خواصی برای خاک و بهبود میزان برداشت محصولات کشاورزی دارد؟

بهبود شرایط فیزیکی خاک

اسید های هیومیک آزاد شده از ورمی­ کمپوست میزان فعالیت متابولیکی خاک را زیاد می کند.

بدین ترتیب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، میزان نفوذ پذیری و تخلخل و همچنین کاهش چگالی ظاهری خاک بر اثر اضافه کردن ورمی­ کمپوست به دلیل تاثیرشان بر خاک دانه­ سازی اتفاق می ­افتد .

ورمی­ کمپوست مقادیر زیادی فسفر و آنزیم فسفاتاز دارد که به جذب این عنصر توسط گیاهان در خاک هایی که ورمی­ کمپوست را دریافت کرده­ اند، کمک می­ کند.

فشردگی خاک یک مشکل زیست محیطی جهانی است که تهدیدی برای تخریب اراضی زراعی، مرتعی و جنگلی می­ باشد.

فشردگی خاک از طریق افزایش جرم مخصوص ظاهري و تغییر در توزیع اندازه، درجه اتصال منافذ خاك موجب کاهش هدایت هیدرولیکی و نفوذپذیري خاک و در نتیجه افزایش پتانسیل تولید روان آب، فرسایش خاک و نهایتاً ایجاد شرایط نامناسب براي رشد گیاه می­ گردد.

این کرم ها می توانند این فشردگی را کمتر کنند.

در نتیجه باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک می ­گردد.

مزیت ورمی کمپوست برای زراعت پایدار

کشاورزان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع تکمیلی از موجودی، آنالیز و نام و کاربرد انواع کود های معرفی شده، به کانال تلگرامی بازرگانی کهن مراجعه نمایند تا بتوانند با مقایسه و بررسی بیشتر بهترین نوع کود را با توجه به نیاز خود تهیه نمایند.

برای خرید و دریافت مشاوره تکمیلی در مورد ورمی کمپوست ، با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تجارت نیکنام در تماس باشید.