مزایای کود هیومیک اسید برای زمین و گیاه

مزایای کود هیومیک اسید برای زمین و گیاه موجب شده تا این محصول جایگاه خوبی در میان خریداران کود های مورد نیاز کشاورزی داشته باشد.

خرید کود مایع

مزایای کود هیومیک اسید برای زمین و گیاه موجب شده تا این محصول جایگاه خوبی در میان خریداران کود های مورد نیاز کشاورزی داشته باشد.

امتیازات کود هیومیک اسید :

ساختار خاک را بهبود می بخشد.

به ریشه زایی کمک می کند.

باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود.

به رشد سریع باکتری های مفید در خاک کمک میکند.

به انحلال و آزادسازی عناصر میکرو و ماکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کود های شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

مقاومت به شوری ، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.

از سمیت کود ها و عناصر موجود در خاک می کاهد.

دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند.

مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.

با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و محیط زیست ندارد .

هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کاهش کننده عناصر فلزی خاک می باشد.

مزایای کود هیومیک اسید برای زمین و گیاه

با شناخت درست این کود می توان آن را در زمان مناسب به زمین کشاورزی اضافه کرد.

انواع کود در بسته بندی های مورد نیاز شما با هر وزن و مقداری که بخواهید موجود و قابل خرید و ارسال است.

برای خرید این کود می توانید با کارشناسان ما در واحد فروش تماس گرفته و میزان مورد نیاز خود را ثبت نمایید.

با بازرگانی کهن در تماس باشید.