مرکز کود آلی بهبود دهنده کیفیت خاک

مرکز کود آلی بهبود دهنده کیفیت خاک می تواند بهترین کیفیت را برای این محصول تضمین کند. چرا این کود درکشاورزی کاربرد زیادی دارد؟

قیمت خرید کود

مرکز کود آلی بهبود دهنده کیفیت خاک می تواند بهترین کیفیت را برای این محصول تضمین کند. چرا این کود درکشاورزی کاربرد زیادی دارد؟

مرغوبیت کود آلی

به مدفوع گاو، گوسفند ، مرغ یا هر حیوان دیگری که از محل نگهداری آن ها بدست می آید کود حیوانی گفته می شود.

درصد ازت کود گاوی بیشتر از کود گوسفندی و مرغی است.

ولی درصد فسفر و پتاسیم کود مرغی از کودهای گاوی و گوسفندی بیشتر است.
درصد مواد غذایی کودها به تغذیه دام بستگی دارد.

مثلاً چنانچه جیره غذایی دام از نظر یک عنصر ضعیف باشد، کود حاصله نیز از نظر آن عنصر ضعیف خواهد بود.

یا مثلاً هر چه درصد فیبر جیره غذائی بیشتر باشد درصد فیبر کود نیز زیادتر خواهد بود.

فراوانی ترکیبات آلی ازت دار ساده در کود حیوانی تازه بسیار مساله ساز است.

تجزیه سریع این مواد سبب آزاد شدن آمونیاک و تجمع آن در مجاورت ریشه ها گشته و موجب مسمومیت گیاه می گردد.

پوسیدگی اولیه کود این مشکل را مرتفع می سازد بهمین جهت هیچ گاه نباید کود حیوانی تازه را به محصول کاشته شده داد.

وجود مقدار متعادلی از عناصر غذائی و عدم زیادی عناصری مثل سدیم در کود دامی مطلوب می باشد.

کیفیت مواد بستری نیز نقش مهمی در کیفیت و حالت فیزیکی کود حیوانی دارد.

بدین لحاظ سرعت تجزیه و پوسیدگی کود گوسفندی زیاد و دوام آن در خاک کمتر از سایر کودها می باشد.

پوسیدگی کود سبب می شود که از میزان بذر علف های هرز و آلودگی به امراض و حشرات نیز کاسته شود.

کود حیوانی را معمولاً در زمان شروع عملیات تهیه بستر تا حداقل یک ماه قبل از کاشت بر سطح خاک می باشند.

مرکز کود آلی بهبود دهنده کیفیت خاک بازرگانی کهن می باشد

قیمت خرید کود یک مسئله مهم برای کشاورزان است.

برای اطلاع از قیمت انواع کود و سموم مورد نیاز خود می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.