مرکز فروش کود ارگانیک برای افزایش تولید یونجه و شبدر

مرکز فروش کود ارگانیک برای افزایش تولید یونجه و شبدر بازرگانی کهن می باشد. این کود چه مزیت هایی نسبت به کود های پرکاربرد دارا می باشد؟

فروش انواع کود

مرکز فروش کود ارگانیک برای افزایش تولید یونجه و شبدر بازرگانی کهن می باشد. این کود چه مزیت هایی نسبت به کود های پرکاربرد دارا می باشد؟

کود افزایش دهنده تولید

کود های رایج مانند کود های شیمیایی می توانند در کوتاه مدت موجب افزایش تولید شوند.

ولی در دراز مدت آسیب های جدی به خاک کشاورزی وارد می کنند.

این موضوع می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود.

ولی این مضوع ساده ای نیست.

خاک سرمایه اصلی کشاورزان و باغداران است.

پس باید به نحو خوبی از آن محافظت شود.

آیا باید از تولید بیشتر صرفه نظر کرد؟

خیر

کود ارگانیک می تواند جایگزین مطلوبی باشد.

این کود حاوی مواد معدنی مفید برای گیاه و خاک می باشد.

در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

این کود باعث افزایش برداشت افزایش برداشت شبدر و یونجه می شود.

همچنین با مصرف این کود می توان شاهد پر برگ شدن این گیاهان مهم برای جیره خواهید بود.

با مصرف مداوم این کود، رشد گیاهان سریع تر شده و به همان میزان نیز روند برداشت سرعت بیشتری پیدا می کند.

این گیاهان یکی از اقلام اساسی در جیره دام و طیور می باشد.

مرکز فروش کود ارگانیک برای افزایش تولید یونجه و شبدر

برای خرید و دریافت مشاوره تکمیلی در مورد کود ارگانیک، با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تجارت نیکنام در تماس باشید.