قیمت کود گرانوله سیاه ویژه درختان میوه

قیمت کود گرانوله سیاه ویژه درختان میوه را می توانید از بازرگانی کهن جویا شوید. آیا این محصول را می توان برای تمامی درختان میوه استفاده کرد؟

کاربرد کود شیمیایی

قیمت کود گرانوله سیاه ویژه درختان میوه را می توانید از بازرگانی کهن جویا شوید. آیا این محصول را می توان برای تمامی درختان میوه استفاده کرد؟

 کود گرانوله سیاه بازرگانی کهن

کود گرانوله سیاه یک کود چند عنصری است که عناصر مختلفی را به خاک منتقل نموده و کمبود های زمین را جبران می نماید.

این کمبود ها به چند دسته تقسیم می شوند :

  1. عناصر ماکرو

این عناصر به میزان زیادی مورد نیاز گیاهان می باشند.

متخصصان ما سعی کرده اند تا در تولید این کود از آن ها به میزان کافی استفاده نمایند.

  1. عناصر میکرو

عناصر میکرو از آن جمله عنصر هایی هستند که گیاه به مقدار کمتری به آن ها نیاز دارد اما برای رشد و ادامه زندگی گیاه مهم و ضروری هستند.

  1. ماده آلی

در این بخش سعی بر آن شده تا موادی جهت بهبود بافت و کیفیت خاک بدان اضافه گردد.

اگر چه شما در ظاهر از کود شیمیایی استفاده می کنید اما کیفیت و بافت خاک نیز به سازی شده و به طور کلی تغییر محسوسی پیدا می کند.

همان طور که در عکس مشخص شده عناصر تشکیل دهنده این نوع کود گرانوله به گونه ای است که سبب رنگ سیاه آن شده است.

نوع دیگری از همین نوع کود با درصد دیگری از عناصر به رنگ سفید تولید می گردند.

نحوه خرید و قیمت کود گرانوله سیاه ویژه درختان میوه

این محصول برای تمام کمبود های زمین های زراعی و باغات میوه مناسب است.

برای خرید این نوع کود و دیگر انواع کود و سم می توانید با کارشناسان ما در واحد فروش کود و سم تماس حاصل فرمایید.