قیمت کود هیومیک اسید برای تامین نیاز های خاک کشاورزی

قیمت کود هیومیک اسید برای تامین نیاز های خاک کشاورزی به سود کشاورزان و باغداران می باشد. آیا می دانید این کود از چه منابعی به دست می آید؟

خرید کود مایع

قیمت کود هیومیک اسید برای تامین نیاز های خاک کشاورزی به سود کشاورزان و باغداران می باشد. آیا می دانید این کود از چه منابعی به دست می آید؟

اسید هیومیک چیست؟

اسید هیومیک‌ ها بقایای تجزیه‌ شده مواد ارگانیک (آلی) هستند.

آن ها فقط یک نوع اسید نیستند.

اسید هیومیک یک اسم کلی است که به ترکیب پیچیده‌ای از اسیدهای متفاوت قابل حل در محلول آلکالین گفته می‌ شود.

این اسیدها به طور طبیعی در چرخه حیات در خاک، اقیانوس و رودها وجود دارند.

وقتی گیاهان و حیوانات می‌ میرند، مولکول‌ های آن ها برای استفاده سایر ارگانیسم‌ها در خاک باقی می‌ مانند.

باکتری، قارچ، پروتوزوئید، کرم‌های خاکی و حتی حشرات بقایای تازه را مصرف می‌کنند.

بعد از مدت زمان زیادی وقتی ماده در حال تجزیه، توسط چرخه‌ های مختلف خورده شد و تغییر شکل یافت، یک ماده مقاوم به تجزیه باقی می‌ ماند که «هوموس» نامیده می‌ شود.

این فرایند هوموسی شدن نامیده می‌ شود.

هوموس یک واژه کلی است که به ترکیبات پایدار و به شدت پیچیده مقاوم به تجزیه گفته می‌شود.

محصولات اسید هیومیک از منابع متنوعی استخراج می‌ شوند.

مرغوب‌ ترین محصولات در ته نشست‌های خیلی قدیمی تشکیل شده از اجساد گیاهان و حیوانات در زمین‌ های مرطوب تولید شده‌ اند.

قیمت کود هیومیک اسید برای تامین نیاز های خاک کشاورزی

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد این کود و سایر کود های ارگانیک و شیمیایی عرضه شده در بازرگانی کهن با ما تماس بگیرید.

کارشناسان واحد فروش شما را برای خرید مناسب راهنمایی می کنند.