قیمت کود بیولوژیک برای کاهش آسیب های خاک

قیمت کود بیولوژیک برای کاهش آسیب های خاک مناسب است؟ این کود چه ویژگی دارد که می تواند خاک زراعی را احیا کند؟ آیا در دسترس است؟

خرید کود بیولوژیک

قیمت کود بیولوژیک برای کاهش آسیب های خاک مناسب است؟ این کود چه ویژگی دارد که می تواند خاک زراعی را احیا کند؟ آیا در دسترس است؟

کود بیولوژیک

کود های بیولوژیک دارای باکتری و قارچ های مفیدی می باشند که برای اهداف خاصی استفاده می شوند.
از این موارد می توان به تثبیت ازت – رها سازی یون فسفات، آهن ،پتاسیم و.. از ترکیبات نا محلول آن ها اشاره نمود.
این باکتریها معمولا در اطراف ریشه گیاه استقرار یافته و به گیاه در جذب عناصر غذایی کمک می نماید.
این گونه کود ها منشاء طبیعی دارند و معمولا از خاک گرفته می شوند.
کود های بیولوژیک دیگر آلودگی کود های شیمیایی را ندارد و باعث کاهش آلودگی کود های شیمیایی هم می شود.
این کود ها باعث بهبود ساختمان خاک ،افزایش محصول و کاهش بیماری ها می شوند.

مزیت های این کود

صرفه جویی در هزینه ها از مزیت های این کود می باشد.

حفظ و توسعه کیفیت و باروری خاک با افزودن این کود به دست می آید.

جلوگیری از آلودگی آب و خاک به سبب طبیعی بودن این کود حاصل می شود.

جلوگیری از توسعه بیماری های ناشی از آلودگی آب و محصولات نظیر سرطان های گوارشی که بسیار مهم است.

قیمت کود بیولوژیک برای کاهش آسیب های خاک در بازرگانی کهن

برای خرید این محصولات می توانید با واحد فروش این مرکز تماس حاصل فرمایید.