قیمت کود آلی مرغوب

قیمت کود آلی مرغوب برای خرید و استفاده برای زراعت مناسب است؟ چه مزایای به استفاده از این نوع کود برای گیاهان و خاک کشاورزی حاصل می شود؟

فروش ویژه کود

قیمت کود آلی مرغوب برای خرید و استفاده برای زراعت مناسب است؟ چه مزایای به استفاده از این نوع کود برای گیاهان و خاک کشاورزی حاصل می شود؟

فواید کود ارگانیک

کود آلی به کودی که حاوی کربن است گفته می شود.

از آن جهت که همه موجودات زنده مبتنی بر کربن هستند و کود آلی که حاوی مقادیر زیادی کربن است، توسط میکرو ارگانیسم ها به کود معدنی تبدیل می شود.

ویژگی های خوب این کود :

  • راندمان مواد مغذی و محتوای ماده آلی موجود در خاک را افزایش می دهد.
  • بازگرداندن و حفظ باروری خاک برای پرورش رشد گیاهان که برای کشاورزان بسیار مهم است.
  • افزایش فعالیت بیولوژیکی و تنوع زیستی خاک می شود.
  • کیفیت محصول و عملکرد گیاهان را افزایش می دهد.
  • مواد مغذی را با کندی بیشتری در خاک آزاد می کنند، بنابراین بیشتر عمر می کنند.
  • راندمان استفاده از آب را افزایش می دهد و آب شویی را کاهش می دهد.
  • با بهبود محتوای ماده آلی خاک، مقاومت محصول را در برابر فرسایش تقویت می کند.
  • کودهای ارگانیک نسبت به کودهای شیمیایی احتمال خیلی کمتری دارند که باعث سوختگی گیاه شوند. درصورتی که کودهای شیمیایی می توانند ریشه گیاهان و میکرو ارگانیسم های مفید خاک را در صورت استفاده بی رویه از بین ببرند.

قیمت کود آلی مرغوب برای خرید و استفاده برای زراعت

کود آلی باکیفیت برای افزایش مقاومت به آفت می تواند نیاز کشاورزان را تامین کند.

انواع کود های آلی در بازرگانی کهن موجود و قابل ارسال است. برای تهیه انواع مختلف کود آلی و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان فروش این بازرگانی تماس حاصل نمایید.