قیمت خرید کود ارگانیک برای افزایش مقاومت به سرما در باغات میوه

قیمت خرید کود ارگانیک برای افزایش مقاومت به سرما در باغات میوه امسال چقدر است؟ آیا این کود می تواند تمام نیاز های رشد و باروری درخت میوه را تامین کند؟

قیمت فروش کود

قیمت خرید کود ارگانیک برای افزایش مقاومت به سرما در باغات میوه امسال چقدر است؟ آیا این کود می تواند تمام نیاز های رشد و باروری درخت میوه را تامین کند؟

امتیازات کود ارگانیک

کود ارگانیک علاوه بر تأمین مواد مورد نیاز گیاه، دارای خواص بی‌ نظیری نیز برای خاک می باشد.

باغداران به منظور رشد و باروری بهتر درختان میوه از کود های شیمیایی استفاده می کنند.

این موضوع سبب بروز مشکلاتی برای باغداران مانند افزایش نیاز زمین به کود به صورت مداوم شده است.

کود شیمیایی اگر به صورت مداوم استفاده شود موجب عقیم شدن خاک می شود.

خاک آسیب دیده، برای کشاورزان و باغ داران می تواند خساراتی به بار آورد.

دانشمندان جوان ایرانی برای بهبود روند تولید، نوعی کود ارگانیک را اختراع کرده اند.

کود ارگانیک ضمن رشد بهتر گیاه و افزایش چشمگیر محصول، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

این کود زمین را احیا کرده و موجب افزایش کیفیت بافت خاک کشاروزی گردد.

این کود می تواند موجب کاهش آفت، مقاومت بیشتر گیاه در برابر سرما و سرعت بیشتر رشد، اشاره کرد.

البته مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است. در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

قیمت خرید کود ارگانیک برای افزایش مقاومت به سرما

کود ارگانیک از کارخانجات داخل کشور تامین می شود.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

ثبات قیمت و سهولت دسترسی و سفارش می تواند نگرانی کشاورزان و باغداران را بابت تامین محصولات مورد نیاز کاهش دهد.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.