فروش کود شیمیایی برای جبران کمبود های گیاه

فروش کود شیمیایی برای جبران کمبود های گیاه از طریق بازرگانی کهن برای تمام کشاورزان و باغداران در سراسر کشور صورت می گیرد؟

کود شیمیایی سیاه

فروش کود شیمیایی برای جبران کمبود های گیاه از طریق بازرگانی کهن برای تمام کشاورزان و باغداران در سراسر کشور صورت می گیرد؟

عوامل مختلفی که در مصرف این کود ها موثر می باشند

چون درصد ماده عامله موجود در این کود ها نسبتا زیادتر از کود های آلی بوده و اکثرا به سهولت قابل جذب می باشند، باید در مقدار و زمان مصرف آن ها دقت بیشتری بشود.

مقدار کود مصرفی باید با توجه به نوع خاک و درجه قلیائیت آن ( pH ) و نوع گیاه مورد پرورش و سابقه کود خوری خاک تعیین گردد.

یک فرمول مشخص برای کلیه درختان در همه خاک ها نمی توان ارائه داد.

بلکه بسته به شرایط خاص هر محل و نوع درخت مورد پرورش و احتیاجات آن، باید مقادیر لازم از هر کود را به طور تقریبی تعیین کرد.

همانطوری که می دانیم مطمئن ترین راه دانستن نیاز درختان، استفاده از روش تجزیه برگ و دمبرگ می باشد که می تواند در مورد مصرف نسبتا دقیق کود به خصوص از نظر عناصر قلیل برای باغدار راهنمائی باشد.

مطلب مهم دیگر در دسترس بودن ماده غذائی معین در زمانی است که گیاه به آن معمولا نیاز دارد.

در این مورد باید به خواص ذاتی هر گیاه توجه داشت و دقیقا فهمید که در چه زمان هایی از سال به کدام ماده نیاز بیشتری هست.

فروش کود شیمیایی برای جبران کمبود های گیاه از طریق بازرگانی کهن

برای اطلاع از قیمت و خرید این نوع کود می توانید همه روزه با شماره های مربوط به بخش فروش کود و سم بازرگانی کهن تماس حاصل فرمایید.