فروش کود شیمیایی برای تولید میوه

فروش کود شیمیایی برای تولید میوه مورد استقبال باغداران قرار گرفته است. آیا می توان تنها بر پایه تجربیات، میزان مصرف کود را تعیین کرد؟

قیمت فروش کود

فروش کود شیمیایی برای تولید میوه مورد استقبال باغداران قرار گرفته است. آیا می توان تنها بر پایه تجربیات، میزان مصرف کود را تعیین کرد؟

نکته مهم در استفاده از کود برای رشد سریع درختان میوه :

به هیچ عنوان برای کود دهی به درختان میوه از روی نتایج سایر باغداران در حصول میوه قضاوت نکنید.

موقعیت باغ و همچنین شرایط حاصلخیزی خاک حتی در باغ های کنار هم نیز متفاوت است.

لازم است به چند نکته توجه کنید :

  • بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه براساس موجودی خاک تعیین می شود.

لذا قبل از هر چیز حتما آزمون خاک را انجام دهید.

  • به هیچ عنوان در مصرف کود زیاده روی نکنید.

این امر نه تنها منجر به تسریع در رشد درختان نخواهد شد بلکه ریشه درختان خواهد سوخت.

باور اشتباه در میان برخی از باغداران این است که بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه باید در بیشترین مقدار اعمال شود.

  • 3-ممکن است برخی از کود ها اثر گذاری یکدیگر را خنثی کنند.

در نتیجه توصیه می کنیم برنامه کودی را تحت نظر یک کارشناس تنظیم کنید.

شما باید بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه را براساس نوع درخت و نیاز آن ها تنظیم نمایید.

فروش کود شیمیایی برای تولید میوه

مهم ترین ویژگی کود کارامد بودن آن است.

برای خرید این محصول از بازرگانی کهن می توانید با بخش فروش این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.