فروش کود بیولوژیک درجه یک

فروش کود بیولوژیک درجه یک فرصت خوبی را فراهم آورده تا کشاورزان بتوانند خاک را احیا کرده و تولید خود را به خوبی افزایش دهند.

فروش ویژه کود بیولوژیک

فروش کود بیولوژیک درجه یک فرصت خوبی را فراهم آورده تا کشاورزان بتوانند خاک را احیا کرده و تولید خود را به خوبی افزایش دهند.

انتخاب کود بیولوژیک برای زراعت

خرید کود بیولوژیک برای تقویت خاک زراعی از سوی کارشناسان حوزه کشاورزی توصیه شده است.

کود های بیولوژیک دارای باکتری و قارچ های مفیدی می باشند که برای اهداف خاصی استفاده می شوند.

تثبیت ازت – رها سازی یون فسفات، آهن ،پتاسیم و.. از ترکیبات نامحلول از ویژگی های اصلی این کود است.

این باکتری ها معمولا در اطراف ریشه گیاه استقرار یافته و به گیاه در جذب عناصر غذایی کمک می کنند.

این گونه کودها منشاء طبیعی دارند و معمولا از خاک گرفته می شوند.

  • کود های بیولوژیک آلودگی کود های شیمیایی را ندارد.
  • باعث کاهش آلودگی کود های شیمیایی هم می شود.
  • باعث بهبود ساختمان خاک ،افزایش محصول و کاهش بیماری ها می شوند.
  • می توان برای هر یک از کمبود های خاک نوعی از آن ها را تهیه و به خاک اضافه کرد.
  • موجب تولید محصولات سالم و ارگانیک می شوند.

از جمله این میکروارگانیسم ها تثبیت کننده ازت هوا، قارچ های میکوریزی که همزیستی با ریشه ایجاد می کنند، اکسید کننده گوگرد و … را می توان نام برد.

فروش کود بیولوژیک درجه یک برای تقویت خاک زراعی و داشتن زمین کشاورزی حاصلخیز

برای خرید این محصول و سایر انواع کود و سم می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.