فروش کود بیولوژیک به کشاورزان و باغداران

فروش کود بیولوژیک به کشاورزان و باغداران از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. چرا این کود توانسته در ردیف خرید های کشاورزان قرار بگیرد؟

قیمت کود بیولوژیک

فروش کود بیولوژیک به کشاورزان و باغداران از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. چرا این کود توانسته در ردیف خرید های کشاورزان قرار بگیرد؟

آشنایی با کود بیولوژیک

کود های بیولوژیک به مواد حاصلخیز کننده ای گفته می شود که شامل تعداد کافی ازیک یا چند گونه ارگانیسم های مفید خاکزی هستند.

این نوع کود حاوی گونه های میکروبی مؤثر برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند.

این موجودات زنده می توانند با غنی کردن خاک، بازده تولید در واحد سطح را افزایش دهند.

مزایای به کارگیری کودهای بیولوژیک

  • صرفه جویی اقتصادی
  • علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک
  • افزایش توان تولید در بلند مدت
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی
  • حفظ و توسعه باروری خاك به‌ موازات افزایش حاصلخیزی خاک
  • جلوگیری از توسعه بیماری‌ های ناشی از مصرف آب و محصولات آلوده به سموم و کود های شیمیایی
  • جلوگیری از ایجاد آلودگی خاك و منابع آب‌ های سطحی و زیرزمینی ناشی از تركیبات باقی مانده كود های شیمیایی

استفاده از کود بیولوژیک برای داشتن خاک غنی و سالم از سوی کارشناسان حوزه خاک توصیه شده است.

چرا که این کود می تواند آسیب های ناشی از مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بهبود بخشد.

فروش کود بیولوژیک به کشاورزان و باغداران در بازرگانی کهن صورت می گیرد

این کود ها مواد مغذی همچون نیتروژن و فسفر را از طریق فعالیت هایشان در خاک و ساقه های زیر زمینی تولید می کند.

افزایش سلامت خاک و به حداقل رساندن آلودگی محیطی از موارد مهمی است که این کودها را مورد توجه قرار داده است.

برای خرید این محصولات می توانید با واحد فروش این مرکز تماس حاصل فرمایید.