فروش کود ارگانیک برای کاهش آسیب های کود های شیمیایی

فروش کود ارگانیک برای کاهش آسیب های کود های شیمیایی می تواند سودمند باشد؟ آیا این کود می تواند نیاز های گیاه و خاک را به طور کامل مرتفع سازد؟

کود ارگانیک

فروش کود ارگانیک برای کاهش آسیب های کود های شیمیایی می تواند سودمند باشد؟ آیا این کود می تواند نیاز های گیاه و خاک را به طور کامل مرتفع سازد؟

احیای خاک با کود های سالم

تجاری شدن فعالیت های کشاورزی و به دنبال آن استفاده گسترده از سموم و کود های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی باعث ایجاد مشکلات جدی در محیط زیست شده است.

کود یکی از عوامل مهم باروری بهتر گیاهان است.

خاک یکی از مهم ترین منابع طبیعی و عوامل تولید است.

استفاده بی رویه از زمین، بدون دادن کود تقویتی و تقویت آن و دیگر اقدامات نامناسب و نابجا، باعث فقیر شدن خاک از لحاظ مواد غذائی ( معدنی ) و مواد آلی می شود.

در نهایت باعث نامرغوب شدن بافت خاک و در نتیجه کاهش شدید حاصلخیزی خاک می گردد.

ما برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم:

کود ارگانیک

این کود می تواند به خوبی جایگزین کود های شمیایی باشد.

مصرف این کود ها سبب کاهش استفاده از کودهای شیمیایی می شود.

استفاده از این کود سبب بالا رفتن میزان مواد غذایی موجود در خاک شده که این موضوع سبب رشد و باروری و حاصل‌خیزی خواهد شد.

استفاده از این کود تاثیر به سزایی در جلوگیری از فرسایش خاک خواهد داشت.

فروش کود ارگانیک برای کاهش آسیب های کود های شیمیایی

یکی از اهداف و رسالت های گروه تولیدی بازرگانی کهن کمک به صادرات انواع کود و سم از ایران به کشورهای دیگر می باشد و انجام این کار را در اولویت های کاری خود قرار داده است.

با خرید این کود می توانید به کشاورزی پایدار دست پیدا کنید.