فروش کود ارگانیک برای تولید محصولات کشاورزی سالم

فروش کود ارگانیک برای تولید محصولات کشاورزی سالم می تواند به سود کشاورزان باشد؟ چرا استفاده از کود ارگانیک به سود محیط زیست است؟

فروش کود ارگانیک برای تولید محصولات کشاورزی سالم می تواند به سود کشاورزان باشد؟ چرا استفاده از کود ارگانیک به سود محیط زیست است؟

کود ارزشمند ارگانیک

کود ارگانیک سبب ایجاد ماده آلی در خاک می شود.

استفاده از این کود سبب بهتر شدن ساختمان خاک، تغذیه میکرو ارگانیسم های خاک و از بین بردن بیماری های قارچی و میکروبی می شود.

باعث زیاد شدن عناصر کم مصرف خاک می شود.

این کود به صورت آهسته و همیشگی گیاهان را تغذیه می کند و این برای گیاهان بسیار مفید می باشد.

این کود به راحتی قابل دسترس است و می توان آن را به راحتی به جای کود های شیمیایی استفاده کرد.

نتايج حاصله نشان داده که این کود باعث اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک از جمله افزايش pH خاك و افزايش كربن آلی، پتاسيم، كلسيم می شود.

همچنین ساختار خاک به خوبی اصلاخ می شود.

از این رو تلاش می شود تا با جایگزینی کود های ارگانیک و آلی با سایر کود های شیمیایی بتوان محصولاتی بدون ترکیبات شیمیایی تولید کرد.

استفاده بیش از اندازه کود ارگانیک برای گیاه و خاک ضرری نخواهد داشت.

فروش کود ارگانیک برای تولید محصولات کشاورزی سالم و بدون ترکیبات شیمیایی

مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است.

در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

برای خرید این محصول از بازرگانی کهن می توانید با بخش فروش این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.