فروش ویژه کود آلی باکیفیت برای مقاومت به آفت نخود و لوبیا استان مرکزی

فروش ویژه کود آلی باکیفیت برای مقاومت به آفت نخود و لوبیا استان مرکزی در این بازرگانی صورت می گیرد. امتیازان این کود نسبت به کود شیمیایی چیست؟

قیمت کود آلی

فروش ویژه کود آلی باکیفیت برای مقاومت به آفت نخود و لوبیا استان مرکزی در این بازرگانی صورت می گیرد. امتیازان این کود نسبت به کود شیمیایی چیست؟

ویژگی های کلی کود های آلی

کود های آلی از منابع طبیعی مانند فضولات حیوانات به دست می آید که پس از مراحل پوسیدگی و تجزیه قابل استفاده می باشند.

این کود ها که دارای درصد مواد غذایی بالایی نیستند ولی باعث بهبود ساختار خاک و افزایش تخلخل و کاهش وزن ظاهری خاک می شوند.

کود های آلی ترکیباتی از کود می باشند که شامل یک یا چند نوع ماده آلی هستند.

مواد تشکیل دهنده ممکن است بقایای حیوانی یا گیاهی و یا ترکیبی از این دو باشد.

کود آلی به عنوان غذای ارگانیک و سالم برای رشد گیاهان استفاده می شود. این نوع کود از عناصری تهیه می شود که به شیوه ای کاملا طبیعی تشکیل شده اند، آن هم بدون کمک گیری از هر ماده شیمیایی.

از انواع خوب این کود می توان به کود ارگانیک اشاره کرد.

کود ارگانیک از مواد طبیعی ساخته شده است و مواد شیمیایی در آن موجود نیست. به این دلیل هیچ مشکی را برای محصولات تولید شده، زمین های کشاورزی و سلامت دام و انسانی که آن را مصرف می نماید نخواهد داشت.

بنابراین استفاده از کود های مفیدی نظیر کود آلی، ارگانیک، بیولوژیک و … خصوصا در دراز مدت می تواند سبب بهره وری بالاتر و بهبود کیفیت زمین کشاورزی شما گردد.

بهره وری محصولات کشاورزی نظیر نخود و لوبیا نیز با این کود به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

فروش ویژه کود آلی باکیفیت برای مقاومت به آفت نخود و لوبیا استان مرکزی

انواع کود را به وسیله ارتباط با کارشناسان فروش ما تهیه نمایید.

بازرگانی کهن می تواند کود های درخواستی را به سراسر کشور ارسال کند.