صادرات کود ارگانیک باکیفیت برای کشور های متقاضی کشاورزی سالم

صادرات کود ارگانیک باکیفیت برای کشور های متقاضی کشاورزی سالم از طریق بازرگانی کهن انجام می شود. این کود توانسته تاییدیه های صادراتی را کسب کند.

خرید کود

صادرات کود ارگانیک باکیفیت برای کشور های متقاضی کشاورزی سالم از طریق بازرگانی کهن انجام می شود. این کود توانسته تاییدیه های صادراتی را کسب کند.

کود مناسب برای کشاورزی ارگانیک

برای سلامت جامعه نیاز است تا حد امکان میزان استفاده از کود های شیمیایی و سموم کاهش پیدا کند.

باید جایگزین های طبیعی برای تامین نیاز های خاک استفاده شود.

آیا چنین محصولی وجود دارد؟

آیا می توان محصولات ارگانیک و باکیفیت تولید کرد؟

شاید باورش مشکل باشد ولی کودی با این ویژگی ها ساخته شده است.

کود ارگانیک برای کشاورزی ارگانیک

کود طبیعی که بر پایه مواد معدنی ساخته شده است.

این کود از دل طبیعت برخواسته و بدون آسیب به مزرعه یا گلخانه موجب تولید محصول ارگانیک می گردد.

کود ارگانیک ساخت ایران را می توان برای تمامی نیاز های کشاورزی مورد استفاده قرار داد و حتی می توان به دیگر کشور ها نیز صادر کرد.

خرید کود از این مرکز سبب خواهد شد تا رفع این نیاز کشاورزان با سهولت انجام گردد.

این کود ضمن کمک به رشد بهتر گیاه و افزایش چشمگیر محصول، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است. در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

صادرات کود ارگانیک باکیفیت برای کشور های متقاضی کشاورزی سالم

برای خرید این محصول از بازرگانی کهن می توانید با بخش فروش این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.