صادرات بهترین کود ارگانیک درجه یک برای کشاورزی روسیه آغاز شد

صادرات بهترین کود ارگانیک درجه یک برای کشاورزی روسیه آغاز شد. این کود چه مزیت هایی نسبت به کود های شیمیایی و آلی برای کشاورزی دارد؟

خرید کود

صادرات بهترین کود ارگانیک درجه یک برای کشاورزی روسیه آغاز شد. این کود چه مزیت هایی نسبت به کود های شیمیایی و آلی برای کشاورزی دارد؟

امتیازات کشاورزی ارگانیک

کود از جمله مهم ترین نیاز کشاورزان در تمام نقاط دنیا می باشد.

بدون آن کشاورزی امکان پذیر نیست و یا در صورت امکان بهره وری بسیار پایین و به صرفه نمی باشد.

کشاورزی ارگانیک به معنی عدم استفاده از کود و یا سم نیست.

بلکه باید کود و سمی را مورد استفاده قرار داد که از دل طبیعت برخواسته باشند و بدون آسیب به مزرعه یا گلخانه موجب تولید محصول ارگانیک گردند.

آیا چنین کودی در دسترس است؟

بله

دانشمندان جوان ایرانی توانسته اند با کمک مواد معدنی به چنین ترکیب با ارزشی دست پیدا کنند.

کود ارگانیک ساخت ایران را می توان برای تمامی نیاز های کشاورزی مورد استفاده قرار داد و حتی می توان به دیگر کشور ها نیز صادر کرد.

خرید کود از این مرکز سبب خواهد شد تا رفع این نیاز کشاورزان با سهولت انجام گردد.

این کود ضمن کمک به رشد بهتر گیاه و افزایش چشمگیر محصول، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

این کود می تواند زمین را احیا کرده و موجب افزایش کیفیت بافت خاک کشاروزی گردد.

از دیگر مزایای این کود می توان به کاهش آفت، مقاومت بیشتر گیاه در برابر سرما و سرعت بیشتر رشد، اشاره کرد.

البته مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است. در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

صادرات بهترین کود ارگانیک درجه یک برای کشاورزی روسیه

برای خرید این محصول از بازرگانی کهن می توانید با بخش فروش این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.