شناخت کود شیمیایی بر اساس نوع ترکیبات

شناخت کود شیمیایی بر اساس نوع ترکیبات به کشاورزان کمک می کند تا باشناخت نیاز های گیاه و خاک بتوانند بهترین نوع کود را انتخاب کنند.

خرید کود شیمیایی

شناخت کود شیمیایی بر اساس نوع ترکیبات به کشاورزان کمک می کند تا باشناخت نیاز های گیاه و خاک بتوانند بهترین نوع کود را انتخاب کنند.

انواع کود های شیمیایی عبارتند از:

  • سولفات آمونیوم

این کود به شکل بلور سفید و شبیه به نمک است.

این کود 20 درصد ازت دارد و اثر اسید سازی در خاک دارد.

  • نیترات سدیم

این کود با 16 در صد ازت برای خاک های اسیدی مفید است.

  • نیترات کلسیم

این کود 16 درصد ازت دارد و به تلفات از طریق آب شویی و نیترات زدایی بسیار حساس است.

به عنوان منبع کلسیم قابل حل در برخی زراعت ها کاربرد دارد.

  • سولفات روی

این کود به دو صورت خشک با 34 درصد روی و یا آب دار با 24 درصد روی تولید و بسته بندی شده و به صورت پودر عرضه می شود.

این کود به صورت پودری تولید و در بسته بندی های 25 کیلوگرمی عرضه می گردد.

  • نیترات آمونیوم

این کود شبیه به کود سولفات آمونیوم می باشد و حدود 34 درصد ازت دارد. در خاک سریع عمل می کند اما به مدت طولانی درخاک دوام ندارد.

  • نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم با فرمول شیمیایی است که دارای 26 درصد پتاسیم و 19 درصد ازت می باشد.

  • آمونیاک

این کود به شکل گاز یا مایع می باشد و حدود 80 درصد ازت دارد. این کود گران می باشد.

کلرور آمونیوم این کود به شکل بلور سفید است و حدود 26 درصد ازت داردو شبیه به کود سولفات آمونویم عمل می کند.

  • اوره

این کود هم به شکل بلور سفید است و ازت زیادی دارد.

این کود سریع در خاک عمل می کند اما توسط آب دچار آب شویی می شود و به مدت طولانی در خاک دوام ندارد.

در صورت استفاده مناسب از این کود ها نتایج خوبی در زراعت نصیب کشاورزان خواهد شد.

شناخت کود شیمیایی بر اساس نوع ترکیبات

انواع کود شیمیایی برای تامین مواد مورد نیاز گیاه از طریق بازرگانی کهن قابل سفارش و خریداری است.

برای خرید این محصولات و سایر انواع کود و سم می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.