خرید کود کامل برای تامین نیاز های گیاه

خرید کود کامل برای تامین نیاز های گیاه از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. آیا زمان کود دهی تاثیری در میزان بهره وری تولید دارد؟

خرید کود گرانوله

خرید کود کامل برای تامین نیاز های گیاه از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. آیا زمان کود دهی تاثیری در میزان بهره وری تولید دارد؟

آشنایی با تعریف کود کامل

اگر در عرصه کشاورزی فعال باشید مطمئنا با این کلمه‌ی NPK (ان پ کا) روبرو شده‌ اید.

تعریف کود NPK (ان پ کا):

به ابتدای حروف کودهای ماکروی مورد استفاده در انواع کشت‌ ها در کودد هی گیاهان NPK (ان پ کا) گفته می‌ شود.

حرف N : مخفف ازت

حرف P : مخفف فسفات

حرف K : مخفف پتاس

تعریف کودهای ماکرو و میکرو در کشاورزی

این تعاریف بر مبنای میزان نیاز گیاه به صورت عام در کل دوره رشد و نمو به عناصر مختلف، تعریف شده است.

عناصر ماکرو :

گیاهان به صورت عمومی در کل دوره رشد و نمو خود بیشترین نیاز را به این عناصر کودی دارند. یعنی همان NPK (ان پ کا) .

عناصر میکرو:

به مواد کودی که از لحاظ مقادیر نیاز کمتری به آنها دارند مثل بور، مولیبدن، منگنز و … میکرو گفته می‌ شوند.

یک نکته بسیار جالب و مفید
چرا به کود های ماکرو، NPK (ان پ کا) گفته می‌شود؟

علت این نام‌ گذاری به دلیل اولویت احتیاجات گیاهان بر مبنای زمان رشد و نمو به این نوع کود هاست.

گیاهان در کل دوره زندگی خود سه مرحله‌ای : کاشت، داشت و برداشت دارند که به ترتیب در این مراحل به کود های ماکروی زیر احتیاج خواهند داشت.

کاشت N

داشت P

برداشت K

البته استفاده از این عناصر در مراحل سه گانه رشد و نمو استثناهائی هم دارد، مثلا در ابتدای دوره کاشت برای افزایش میزان ریشه‌ زائی از کود های حاوی فسفات (P) هم استفاده می‌ شود.

خرید کود کامل برای تامین نیاز های گیاه از بازرگانی کهن

انواع کود در بسته بندی های مورد نیاز شما با هر وزن و مقداری که بخواهید موجود و قابل خرید و ارسال است.

برای خرید انواع مختلف کود و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن ها با کارشناسان بازرگانی کهن تماس حاصل نمایید.