خرید کود مناسب برای افزایش برداشت یونجه

خرید کود مناسب برای افزایش برداشت یونجه از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. آیا این کود را می توان برای احیای خاک نیز به کار برد؟

فروش انواع کود

خرید کود مناسب برای افزایش برداشت یونجه از طریق بازرگانی کهن صورت می گیرد. آیا این کود را می توان برای احیای خاک نیز به کار برد؟

خواص کود ارگانیک برای خاک مزرعه

انتخاب کود مناسب در افزایش تولید محصولات گیاهی بسیار مهم است.

کود رایج در حال حاضر کود شیمیایی است.

ولی نمی توان از مضرات این کود ها صحبت نکرد.

زیرا این کود برای محیط زیست مضر است.

باید روش های دیگری نیز کود دادن به گیاه استفاده کرد.

می توان از کود ارگانیک استفاده کرد.

کود ارگانیک از عناصرمعدنی و طبیعی تشکیل شده است.

ترکیبات این کود از از مواد معدنی تشکیل شده که بر پایه طبیعت می باشد.

این کود به افزایش میزان برداشت شبدر و یونجه کمک موثری می کند.

پر برگ شدن این گیاهان مهم برای جیره نیز از مزایای این کود است.

رشد این گیاهان با این کود سریع تر می شود.

به همان میزان نیز روند برداشت سرعت بیشتری پیدا می کند.

به عبارت دیگر به میزان نیم تا یک و نیم چین در هر دوره کشت، می توان برداشت بیشتری داشت.

این کود برای تقویت خاک کشاورزی مفید می باشد.

این میزان می تواند برای افزایش درامد کشاورزان مهم باشد.

این گیاهان یکی از اقلام اساسی در جیره دام و طیور می باشد.

قیمت خرید کود مناسب برای افزایش برداشت یونجه

با کارشناسان فروش بازرگانی کهن در تماس باشید.