خرید کود شیمیایی جهت جبران کمبودهای خاک زراعی

خرید کود شیمیایی جهت جبران کمبودهای خاک زراعی صورت می گیرد. آیا نیاز است که برای تعیین میزان مناسب مصرف با کارشناسان مشورت شود؟

خرید کود گرانوله

خرید کود شیمیایی جهت جبران کمبودهای خاک زراعی صورت می گیرد. آیا نیاز است که برای تعیین میزان مناسب مصرف با کارشناسان مشورت شود؟

انواع پر مصرف کود شیمیایی

کود شیمیایی از عناصر غذایی شیمیایی تشکیل شده اند که به طور مصنوعی استخراج می شود.

این محصولات از نظر ترکیب یکنواخت و ثابت هستند.

به سبب ساختار شیمیایی که دارند به سرعت در آب حل می شود.

از این رو می تواند باعث تسریع فرایند تحریک رشد محصول شود.

ولی مدت کارایی این دسته از کود ها کوتاه است.

این کود ها به سبب این که به سرعت در آب حل می شوند نمی توانند برای مدت طولانی مواد غذایی لازم را برای گیاهان فراهم کنند.

بنابراین عمر خاک غنی و تحریک نمی شود.

دیگر از ویژگی های کود های شیمیایی خاصیت شور بودن آن ها است.

این موضوع باعث جذب رطوبت خاک می شود.

تا حد امکان باید کمتر از این کود ها استفاده شود.

خرید کود شیمیایی جهت جبران کمبودهای خاک زراعی

عملکرد کود های شیمیایی برای جبران کمبود های خاک از مهم ترین دلایل استفاده از این کود ها است.

نیاز است که از این کود به میزان مشخصی استفاده شود.

از این رو باید با توجه به میزان نیاز گیاه از کود مناسب و به اندازه تعیین شده توسط کارشناس مصرف شود.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.