خرید کود شیمیایی برای تولید سبزیجات

خرید کود شیمیایی برای تولید سبزیجات در میان کشاورزان بسیار رایج است. آیا زمان کود دهی در افزایش راندمان کشاورزی موثر است؟

کود شیمیایی گرانوله

خرید کود شیمیایی برای تولید سبزیجات در میان کشاورزان بسیار رایج است. آیا زمان کود دهی در افزایش راندمان کشاورزی موثر است؟

زمان مناسب کود دهی

کود های شیمیایی در دو زمان به سبزیجات داده می شود.

یکی همزمان با کاشت کود دهی انجام می شود.

دیگری بعد از رویش سبزیجات می باشد.

البته باید عوامل دیگری مانند آب و هوای منطقه را هم در نظر داشت.

زمان دیگر کود دهی برای کاشت همه سبزیجات قبل از کاشت می باشد.

در این مرحله بعد از آزمایش کاشت و اطلاع از عناصر مورد نیاز خاک، مواد مغذی مورد نیاز را به خاک اضافه می کنند.

در واقع به کودی که قبل از هر نوع کاشتی به زمین داده می شود کود پیش کاشتی و کود بعد از کاشت سبزیجات را کود سرک می گویند.

از دیگر نیازهای کود دهی زمانی می باشد که گیاه دچار آفت و بیماری بشود.

در این زمان با توجه به نیاز گیاه به ان باید کود داد.

با شناخت درست کود شیمیایی براساس نیاز گیاه و خاک می توان به راندمان خوبی دست پیدا کرد.

هر چه سریع تر از نیاز گیاه تشخیص داده شود، می توان کود مناسب تری انتخاب کرد.

این شناخت بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کود‌ ها تاثیر بسیار مهمی دارد.

خرید کود شیمیایی برای تولید سبزیجات

بازرگانی کهن به عنوان وارد کننده انواع کود شیمیایی درجه یک برای کشاورزی ایران می تواند نیاز کشاورزان داخل کشور را به این محصول مهم تامین کند.

برای اطلاع از قمیت ها می توانید با واحد فروش ما در بخش کود و سم تماس حاصل فرمایید.

در ارتباط باشید.