خرید کود شیمیایی برای تامین کمبود های خاک

خرید کود شیمیایی برای تامین کمبود های خاک از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر می باشد. آیا این کود را می توان با کیفیت مطلوب خریداری کرد؟

خرید کود گرانوله

خرید کود شیمیایی برای تامین کمبود های خاک از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر می باشد. آیا این کود را می توان با کیفیت مطلوب خریداری کرد؟

کود های شیمیایی

برخی ازانواع کود شیمیایی جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) می باشد.

عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسیم – منیزیم

عناصر کم مصرف (میکرو) شامل : آهن – روی – منگنز – مس – بر

به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل اطلاق می شود.

گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های فوق نیازمند خواهند بود.

ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوتند.

این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کود ها تاثیر بسیار مهمی دارند.ب

نابراین شناخت کافی از انواع کود های شیمیائی قبل از انتخاب و یا مصرف آن ها ضرورت دارد.

کودهای ازت

ازت به صورت های نیترات ،یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است.

اوره رایج ترین کود ازت در ایران است.

اوره از ترکیبات آلی بشمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد.

از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود.

اوره نیترات آمونیم را می توان قبل از کاشت محصول و یا به صورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد نمود به خاک داد.

خرید کود شیمیایی برای تامین کمبود های خاک از بازرگانی کهن

قیمت خرید کود یک مسئله مهم برای کشاورزان است.

برای اطلاع از قیمت انواع کود و سموم مورد نیاز خود می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.