خرید کود شیمیایی برای تامین روی مورد نیاز گیاه

خرید کود شیمیایی برای تامین روی مورد نیاز گیاه صورت می گیرد. آیا نیاز است که برای تعیین میزان مناسب استفاده از این کود با کارشناسان مشورت شود؟

کاربرد کود شیمیایی

خرید کود شیمیایی برای تامین روی مورد نیاز گیاه صورت می گیرد. آیا نیاز است که برای تعیین میزان مناسب استفاده از این کود با کارشناسان مشورت شود؟

اهمیت سولفات روی

عنصر روی برای فعالیت های آنزیمی تولید هورمون های رشد تلقیح باروری و تشکیل میوه ضروری بوده و کمبود آن باعث ریز برگی، تاخیر در باز شدن برگ ها و گل ها، ریزش میوه سر خشکیدگی و محدودیت رشد می شود .

این عنصر فعال کننده بیش از 300 نوع آنزیم در انسان، دام و گیاه است و در مجموعه مکانیسم های حفاظتی بدن نقش کلیدی دارد.

آهکی بودن خاک ها ph بالا ماده آلی کم و مصرف زیاد کود های فسفاته از عواملی هستند که قابلیت استفاده این عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران نا پذیری را بر میزان تولید وکیفیت محصولات وارد می نماید.

استفاده از کود های شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص به همراه ماده آلی گوگرد و باکتری های مربوطه باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نارسائی های تغذیه ای را بر طرف می سازد.

این کود از طریق جای گذاری عمقی (موضعی چالکود و نواری) ومحلول پاشی قلابل استفاده است.

در خاک های سبک با آبیاری نیز قابل استفاده می باشد اما تحت این شرایط بازیافت آن کمتر خواهد بود.

محلول پاشی پنج در هزار آن به همراه اوره و اسید بوریک در پاییز و اوایل بهار قبل از باز شدن شکوفه ها در افزایش تشکیل میوه بسیار مفید است.

خرید کود شیمیایی برای تامین روی مورد نیاز گیاه

برای خرید این محصول و سایر انواع کود و سم می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.