خرید کود سالم برای زراعت پایدار

خرید کود سالم برای زراعت پایدار می تواند نیاز های گیاه در حال رشد را به خوبی تامین کند؟ چرا نیاز است که این کود ها را بیشتر از کود های شیمیایی مصرف کرد؟

خرید کود

خرید کود سالم برای زراعت پایدار می تواند نیاز های گیاه در حال رشد را به خوبی تامین کند؟ چرا نیاز است که این کود ها را بیشتر از کود های شیمیایی مصرف کرد؟

تامین نیاز های خاک و گیاه با کود های سالم

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی می باشد.

کاربرد کود های ارگانیک در تولید گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده‌ های شیمیایی و همچنین افزایش حاصل خیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

کود های سالم به کود هایی گفته می شود که ترکیبات شیمیایی ندارند.

کود های بیولوژیک و ارگانیک و آلی از این دسته می باشند.

این کود ها می توانند انتخاب مناسبی باشند.

با توجه به تغذیه کامل موجب مقاومت گیاه به آفات و بیمارها می شود.

در نتیجه موجب کاهش هزینه مقابله با آفات و بیماری ها خواهد شد.

این کود ها می توانند در اثر استفاده مستمر موجب بهبود کیفیت خاک شوند.

حتی می توانند خاک های آسیب دیده را نیز احیا کنند.

این مزایا در کنار تولید محصولات ارگانیک می تواند کشاورزان را به خرید و استفاده از این کود ها مجاب کند.

خرید کود سالم برای زراعت پایدار

قیمت کود درجه یک برای زمین های زراعی در بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود.

برای خرید این محصولات و اطلاع از قیمت آن ها می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.