خرید کود بیولوژیک به عنوان نسل جدید کود

خرید کود بیولوژیک به عنوان نسل جدید کود توانسته به احیای خاک زراعی کمک موثری کند. چرا این کود می تواند به افزایش تولید محصول کمک کند ؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

خرید کود بیولوژیک به عنوان نسل جدید کود توانسته به احیای خاک زراعی کمک موثری کند. چرا این کود می تواند به افزایش تولید محصول کمک کند ؟

کودهاي بیولوژیک یا زیستی

این کود نسل جدید کود می باشند.

متخصصین به دلیل نیاز به کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، بیشتر از موجودات زنده در خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک گرفته اند.

این کود در حقیقت میکرو ارگانیسم هاي مفیدي است که در تغذیه گیاهان نقش همزیستی داشته و به تثیبت و جذب بهتر عناصر کمک می کنند.

ارگانیزم‌ هایی که در تولید کود های بیولوژیک مورد استفاده قرار می‌ گیرند عمدتاً از محیط زیست جداسازی می‌ شوند.

در شرایط آزمایشگاه در محیط‌ های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا کرده و آماده مصرف می‌ شوند.

مصرف کود هاي زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی آورد.

کودذهای زیستی مواد نگهدارنده میکرو ارگانیزم هاي سودمند خاک می باشند.

عواملی که باعث کاهش جمعیت میکرو ارگانیسم های مورد نظر در خاک هاي یک منطقه می شوند :

  • تنش هاي محیطی بلند مدت ( خشکی – حرارت زیاد و یخ بندان – غرقاب … )
  • استفاده بی رویه از سموم شیمیایی
  • عدم حضور گیاه میزبان مناسب به مدت طولانی

ارگانیزم هایی که در تولید کود های بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً از خاک جدا سازی می شوند.

فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

فواید کود بیولوژیک برای بهبود قدرت باروری خاک موجب شده تا این کود کاربرد زیادی در کشاورزی داشته باشد.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.