خرید کود بیولوژیک برای پایداری منابع خاک و آب

خرید کود بیولوژیک برای پایداری منابع خاک و آب صورت می کیرد. آیا با انتخاب این کود می توان انتظار داشت خاک های آسیب دیده به خوبی احیا شوند؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

خرید کود بیولوژیک برای پایداری منابع خاک و آب صورت می کیرد. آیا با انتخاب این کود می توان انتظار داشت خاک های آسیب دیده به خوبی احیا شوند؟

 کود های بیولوژیک برای احیای خاک

کود های شیمیایی ازته به دلیل برجای ماندن آن ها در طبیعت، باعث آلودگی آب و خاک می شود.

کود های تهیه شده از مواد شیمیایی گرچه دارای مواد مختلف هستند، ولی در استفاده های مکرر، باعث سفت شدن خاک اطراف ریشه، رشد یک باره و ناگهانی گیاه و نهایتاً به خشک شدن گیاه می انجامد.

امروزه کود های بیولوژیک با منشأ باکتری، قارچ، جلبک و یا دیگر موجودات خاک در جهان قابل تولید است که مکانیسم عمل تمامی آن ها قابل جذب کردن عناصر غذایی گیاه در خاک است .

استفاده از باکتری های بومی که با شرایط خاک و اقلیم کشور سازگار هستند، برای تولید کود بیولوژیک از ارزش ویژه ای برخوردار است .

کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی از منافع اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برخوردار هستند .

مزیت بزرگ کود بیولوژیکی نسبت به سایر کودها از جمله کودهای شیمیایی این است که علاوه بر این که باعث سختی خاک نمی شود، خواص فیزیکی خاک را اصلاح نموده و غذای موجود در خاک بهتر و به صورت طبیعی در دسترس گیاه قرار می گیرد.

امتیازات کود بیولوژیک برای زمین زراعی می تواند عاملی برای تشویق کشاورزان به خرید و استفاده از این کود باشد :

  • صرفه اقتصادی
  • پایداری منابع خاک
  • حفظ توان تولید در دراز مدت
  • جلوگیری از آلودگی محیط زیست
  • احیای زمین زراعی
  • تأمین نیازهای گیاه و حفظ محیط زیست
  • بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
  • سلامت مصرف کنندگان

امتیازات کود بیولوژیک برای زمین زراعی بازرگانی کهن

برای خرید این محصولات می توانید با واحد فروش این مرکز تماس حاصل فرمایید.