خرید کود بیولوژیک برای داشتن خاک غنی و سالم

خرید کود بیولوژیک برای داشتن خاک غنی و سالم می تواند کارامد باشد. آیا این کود می تواند آسیب های ناشی از مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بهبود بخشد؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

خرید کود بیولوژیک برای داشتن خاک غنی و سالم می تواند کارامد باشد. آیا این کود می تواند آسیب های ناشی از مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بهبود بخشد؟

شناخت بهتر کود بیولوژیک

کودهای بیولوژیک به مواد حاصلخیز کننده ای گفته می شود که شامل تعداد کافی ازیک یا چند گونه از  ارگانیسم های مفید خاکزی هستند که دربستری از مواد نگهدارنده قرار دارند.

 به عبارت دیگراین نوع کود ها که حاوی گونه های میکروبی مؤثر برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، بازده تولید در واحد سطح را افزایش می دهند.

مزایای ناشی ازکاربرد کودهای بیولوژیک

  • صرفه جویی اقتصادی یکی از کاربرد های مهم کود های بیولوژیک است
  • علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک، توان تولید در بلند مدت را افزایش داده و آلودگی های زیست محیطی را كاهش می دهند.
  • حفظ و توسعه باروری خاك به‌ موازات افزایش حاصلخیزی خاک
  • جلوگیری از توسعه بیماری‌ های ناشی از مصرف آب و محصولات آلوده
  • جلوگیری از ایجاد آلودگی خاك و منابع آب‌ های سطحی و زیرزمینی ناشی از تركیبات باقیمانده كود های شیمیایی
  • از مزایای زیست محیطی فراوانی برخوردارست.

خرید کود بیولوژیک برای داشتن خاک غنی و سالم از بازرگانی کهن

این کود ها مواد مغذی همچون نیتروژن و فسفر را از طریق فعالیت هایشان در خاک و ساقه های زیر زمینی تولید می نمایند.

افزایش سلامت خاک و به حداقل رساندن آلودگی محیطی از موارد مهمی است که این کودها را مورد توجه قرار داده است.

برای خرید این محصولات می توانید با واحد فروش این مرکز تماس حاصل فرمایید.