خرید کود بیولوژیک برای تقویت خاک زراعی

خرید کود بیولوژیک برای تقویت خاک زراعی از سوی کارشناسان حوزه کشاورزی توصیه شده است. آیا استفاده از این کود ضرری برای زمین ندارد؟

کود های بیولوژیک دارای باکتری و قارچ های مفیدی می باشند که برای اهداف خاصی استفاده می شوند.

از این موارد می توان به تثبیت ازت – رها سازی یون فسفات، آهن ،پتاسیم و.. از ترکیبات نامحلول آن ها اشاره کرد.

این باکتری ها معمولا در اطراف ریشه گیاه استقرار یافته و به گیاه در جذب عناصرغذایی کمک می کنند.

این گونه کودها منشاء طبیعی دارند و معمولا از خاک گرفته می شوند.

کود های بیولوژیک دیگر آلودگی کود های شیمیایی را ندارد و باعث کاهش آلودگی کود های شیمیایی هم می شود.

این کودها باعث بهبود ساختمان خاک ،افزایش محصول و کاهش بیماریه ا می شوند.

ویژگی این کود این است که می توان برای هر یک از کمبود های خاک نوعی از آن ها را تهیه و به خاک اضافه کرد.

از جمله این میکروارگانیسم ها تثبیت کننده ازت هوا، قارچ های میکوریزی که همزیستی با ریشه ایجاد می کنند، اکسید کننده گوگرد و … را می توان نام برد.

نحوه خرید کود بیولوژیک برای تقویت خاک زراعی و داشتن زمین کشاورزی حاصلخیز

برای خرید این محصول و سایر انواع کود و سم می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.

فروش ویژه کود بیولوژیک

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید