خرید کود بیولوژیک برای افزایش رشد گیاهان

خرید کود بیولوژیک برای افزایش رشد گیاهان تاثیر مطلوبی دارد؟ آیا این کود می تواند برای خاک های آسیب دیده و ضعیف نیز مفید باشد؟

فروش ویژه کود بیولوژیک

خرید کود بیولوژیک برای افزایش رشد گیاهان تاثیر مطلوبی دارد؟ آیا این کود می تواند برای خاک های آسیب دیده و ضعیف نیز مفید باشد؟

فواید استفاده از کود بیولوژیک در کشاورزی

با رشد علم و فناوری در حوزه‌ های مختلف، علوم کشاورزی نیز پیشرفت‌ های بسیاری داشته است.

یکی از این فناوری‌ ها کود های زیستی است.

کود هایی که در عین بی‌ خطر بودن برای استفاده کنندگان، باعث افزایش سرعت رشد گیاهان نیز می‌ شود.

این کود می‌ تواند باعث سرعت و افزایش جوانه زنی، ریشه زایی و گل‌ دهی گیاهان شود.

به طور کلی می توان گفت که کود زیستی حاوی مقادیر مشخصی از میکرو ارگانیسم است.

این کود با تولید انواع آنزیم ها، اسید های آلی، آمینو اسیدهای ضروری، انواع هورمون‌ ها و محرک‌ های رشد، ویتامین‌ها، مواد پیش نیاز ساخت پروتئین‌ ها، کربوهیدرات‌ ها و غیره موجب تسریع و افزایش جوانه‌ زنی، ریشه‌ زایی و گل‌ دهی گیاهان می‌ شود.

این کود باعث تقویت حاصل خیزی و افزایش جمعیت زنده خاک می‌ شود.

همچنین این محصول در بهبود ساختار و کاهش فرسایش خاک بسیار موثر است.

خرید کود بیولوژیک برای افزایش رشد گیاهان

ارگانیزم هایی که در تولید کود هاي بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً از خاک جدا سازی می شوند.

در شرایط آزمایشگاه در محیط هاي کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا می کنند و بعد به صورت پودرهایی بسته بندي شده و آماده، مصرف می شوند.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.