خرید کود اوره برای باغ های میوه

خرید کود اوره برای باغ های میوه با کیفیت مناسب از بازرگانی کهن صورت می گیرد و به سراسر کشور ارسال می شود. آیا این کود کیفیت مطلوبی دارد؟

خرید کود شیمیایی

خرید کود اوره برای باغ های میوه با کیفیت مناسب از بازرگانی کهن صورت می گیرد و به سراسر کشور ارسال می شود. آیا این کود کیفیت مطلوبی دارد؟

کود رایج کشاورزی

برای داشتن محصول باکیفیت نیاز است همه نیاز مندی های خاک و گیاه را در زمان مناسب تهیه کرد.

نیتروژن موجود در خاک برای گیاه قابل استفاده نمی باشد.

بر همین اساس یا می بایست از میکرو ارگانیسم های استفاده کرد که نیتروژن موجود در خاک و هوا را به نوع در دسترس برای زمین های کشاورزی تبدیل کنند و یا به صورت مستقیم این محصول را به خاک اضافه نمود.

انواع کود های ازته

  1. نیترات
  2. یون آمونیوم
  3. اوره

از بین کود های معرفی شده، اوره رایج ترین نوع از کود های ازته می باشد.

از این رو مصرف این کود به نسبت سایر کود ها بیشتر می باشد.

محلول اوره یا همان اوره مایع را به 3 روش می توان به گیاهان افزود :

  1. محلول پاشی برگ گیاهان
  2. قبل از کشت محصول
  3. به صورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد کرد.

تشخیص درست کمبود زمین بسیار مهم است.

خرید بهترین نوع کود برای رفع این کمبود می باشد.

پس از آن که تشخیص به درستی صورت گرفت می توان با خرید کود مناسب بهترین بهره وری را داشت.

خرید کود شیمیایی اوره از بازرگانی کهن

فروش کود شیمیایی اوره برای باغ های میوه و زمین های کشاورزی آغاز شد.

این محصول به دو صورت مایع و گرانوله موجود می باشد.

کود اوره یکی از نیاز های کشاورزی در ایران می باشد.

برای خرید انواع کود شیمیایی و دیگر انواع کود و سم می توانید با کارشناسان فروش بازرگانی کهن در بخش کود و سم تماس حاصل فرمایید.