خرید کود ازت و کود کلسیم برای تامین کمبود های گیاه

خرید کود ازت و کود کلسیم برای تامین کمبود های گیاه از بازرگانی کهن برای کشاورزان سراسر کشور امکان پذیر می باشد. می توانید به صورت اینترتی سفارش را ثبت کنید.

خرید کود شیمیایی

خرید کود ازت و کود کلسیم برای تامین کمبود های گیاه از بازرگانی کهن برای کشاورزان سراسر کشور امکان پذیر می باشد. می توانید به صورت اینترتی سفارش را ثبت کنید.

کود های ازت

ازت به صورت های نیترات ،یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است.

نیترات آمونیم ۳۳ درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشند.

اوره رایج ترین کود ازت در ایران است.

اوره از ترکیبات آلی به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد.

از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود.

اوره نیترات آمونیم را می توان قبل از کاشت محصول و یا به صورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد نمود به خاک داد.

سولفات آمونیم علاوه بر ازت دارای ۲۴ درصد گوگرد است.

هیدرات آمونیم را که از حل شدن آمونیاک در آب به دست می آید قبل از کاشت بوسیله سرنگ های مخصوص در زیر لایه ای از خاک قرار می دهند.

نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند.

این کود ها غالباً در محلول های غذائی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

خرید کود ازت و کود کلسیم برای تامین کمبود های گیاه

برای خرید این محصول و سایر انواع کود و سم می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.