خرید کود ارگانیک برای محصولات کشاورزی بدون ترکیبات شیمیایی

خرید کود ارگانیک برای محصولات کشاورزی بدون ترکیبات شیمیایی یکی از مهمترین اقدامات برای داشتن تولیدات سالم می باشد. آیا این کود به سراسر کشور ارسال می شود؟

قیمت خرید کود

خرید کود ارگانیک برای محصولات کشاورزی بدون ترکیبات شیمیایی یکی از مهمترین اقدامات برای داشتن تولیدات سالم می باشد. آیا این کود به سراسر کشور ارسال می شود؟

تلاش برای کشاورزی پایدار

در كشاورزي پايدار، استفاده از كود هاي ارگانیک مورد توجه است.

این کود از طریق شیمیایی تولید نشده و حاوی مواد معدنی و بر مبنای طبیعت تولید شده است.

از این رو کود ارگانیک نامیده می شود.

نتايج حاصله نشان داده که این کود ها باعث اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک از جمله افزايش pH خاك و افزايش كربن آلي، پتاسيم، كلسيم می شود.

همچنین ساختار خاک به خوبی اصلاخ می شود.

از این رو تلاش می شود تا با جایگزینی کود های ارگانیک و آلی با سایر کود های شیمیایی بتوان محصولاتی بدون ترکیبات شیمیایی تولید کرد.

اگر کود های شیمیایی بیش از اندازه مصرف شوند، ریشه گیاه را می‌ سوزانند.

به‌علاوه، کودهای مصنوعی همانند کودهای طبیعی، نمی توانند برای حفظ بقای میرو ارگانیسم های خاک مفید باشند.

ولی استفاده بیش از اندازه کود ارگانیک برای گیاه و خاک ضرری نخواهد داشت.

خرید کود ارگانیک برای محصولات کشاورزی بدون ترکیبات شیمیایی

مهم ترین ویژگی این کود ارگانیک بودن آن است.

در ترکیبات این کود ارزشمند هیچ گونه ماده شیمیایی به کار نرفته است.

برای خرید این محصول از بازرگانی کهن می توانید با بخش فروش این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.