خرید کود ارگانیک برای داشتن کشاورزی سالم

خرید کود ارگانیک برای داشتن کشاورزی سالم می تواند به سود آوری زراعت کمک بزرگی کند؟ آیا این کود می تواند تمام نیاز های گیاه را به خوبی تامین کند؟

خرید کود ارگانیک

خرید کود ارگانیک برای داشتن کشاورزی سالم می تواند به سود آوری زراعت کمک بزرگی کند؟ آیا این کود می تواند تمام نیاز های گیاه را به خوبی تامین کند؟

لزوم کاهش میزان مصرف کود های شیمیایی

مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی در حوزه کشاورزی، سلامت کشاورزان و مصرف کنندگان جامعه را تهدید نموده است.

این موضوع موجب بروز بیماری های پوستی، سرطان ها، مسمومیت های منجر به مرگ، بیماری های مزمن، تخریب محیط زیست و کشت بوم های طبیعی و به هم خوردن تعادل های طبیعی شده است.

بنابر این در سال های اخیر، سلامت محصولات کشاورزی و توسعه کشاورزی ارگانیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کود ارگانیک می تواند چاره کار باشد.

زیرا کشاورزي ارگانيک با محیط زیست هماهنگ است.

این کود با ترکیبات معدنی تولید شده است.

تولید محصولات کشاورزی با این کود باعث تثبيت بافت خاک، حفظ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه مواد غذايي و آلودگی کمتر زمين و آب و هوا می گردد.

این کود بدون تخم آفات و عوامل بیماری زا مشترک بین انسان و دام می باشد.

استفاده از این کود موجب کاهش زمان عملیات کود دهی در مقایسه با کودهای شیمیایی می شود.

به سبب سرعت عملیات کود دهی در یک هکتار از اتلاف وقت صرفه جویی می کند.

حاوی کلیه مواد اصلی و لازم جهت رشد و حیات گیاه شامل عناصر ماکرو، میکرو و باکتری های فعال کننده عناصر مفید می باشد.

با توجه به تغذیه کامل موجب مقاومت گیاه به آفات و بیمارها و در نتیجه یا هزینه های مقابله با آفات و بیماری ها خواهد شد.

کاربرد کود ارگانیک در تامین املاح معدنی خاک

قیمت کود ارگانیک درجه یک برای زمین های زراعی در بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود.

برای خرید این محصول و اطلاع از قیمت آن می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید