خرید کود آلی مرغوب برای کشاورزی پایدار

خرید کود آلی مرغوب برای کشاورزی پایدار بسیار سود مند است. چرا باید از میزان استفاده از کود های شیمیایی کاست و کود های طبیعی جایگزین شوند؟

قیمت کود آلی

خرید کود آلی مرغوب برای کشاورزی پایدار بسیار سود مند است. چرا باید از میزان استفاده از کود های شیمیایی کاست و کود های طبیعی جایگزین شوند؟

کود آلی چیست

کود آلی بیشتر از بقایای تجزیه شده یا در حال تجزیه جانداران به وجود آمده است .

از خصوصیات مهم این دسته از کود ها می توان به چند مورد اشاره کرد :

  1. مواد مغذی و معدنی موجود در کود آلی به آرامی آزاد می گردد
  2. در صورت استفاده بیش از اندازه آسیب کم تری به گیاهان وارد می شود

کود های آلی به خوبی می توانند نیاز گیاه را فراهم کند.

همچنین می توانند باعث تکمیل و تعادل مواد مغذی ،ارتقای تکثیر میکرو ارگانیسم ها و تغییر خاصیت شیمیایی و فیزیکی خاک شود.

این کود مواد غذایی اصلی برای تولید غذای ارگانیک را در اختیار گیاه قرار می دهند.

یه این ترتیب می توان به غذای ارگانیک دست یافت.

با کود دهی مناسب ریشه های گیاهان هدف به خوبی رشد کرده و از رشد آفات جلوگیری کنند.

به این ترتیب میزان برداشت محصول نیز افزایش پیدا می کند.

خرید کود آلی مرغوب برای کشاورزی پایدار و غنی کردن خاک کشاورزی

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.