خرید ورمی کمپوست برای احیای خاک کشاورزی

خرید ورمی کمپوست برای احیای خاک کشاورزی از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر می باشد. آیا از خواص این کود برای زمین زراعی اطلاع دارید؟

خرید کود بیولوژیک

خرید ورمی کمپوست برای احیای خاک کشاورزی از طریق بازرگانی کهن امکان پذیر می باشد. آیا از خواص این کود برای زمین زراعی اطلاع دارید؟

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست روشی برای تهیه کود کمپوست است، که در آن عموماً از کرم های که در خاک زندگی می کنند استفاده می شود.

این کرم ها از مواد آلی به عنوان غذا استفاده می کنند.

سپس مواد دفعی آن ها که یک نوع مواد آلی می باشد، کود ورمی کمپوست می نامند.

کرم های خاکی تقریباً انواع ماده آلی را مصرف می کنند و می توانند برابر وزن بدن خود را در روز بخورند.

به عنوان مثال 1 کیلوگرم کرم می تواند روزانه 1 کیلوگرم بقایای گیاهی مصرف کند.

مواد دفعی کرم ها سرشار از نیترات و اشکالی دیگر از عناصر مانند P ، K ، Ca و Mg می باشد.

همچنین عبور خاک همراه با مواد آلی از بدن کرم های خاکی باعث رشد باکتری ها و اکتینومیست ها موجود در خاک می شود.

اگر این کود به گونه صیحیح توسط کرم ها تولید شود، باید بوی شبیه خاک داشته باشد.

از این کود می توان در گلدان های گل های آپارتمانی و همچنین به عنوان پوششی برای چمنزار استفاده کرد.

استفاده از این کود به همراه خاک در گلدان یک محیط عالی برای شروع نهال های جوان است.

خرید ورمی کمپوست برای احیای خاک کشاورزی

قیمت کود هیومیک اسید درجه یک برای زمین های زراعی در بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود.

برای خرید این محصول و اطلاع از قیمت آن می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.